Акустично проектиране на транспортни шумозащитни екрани

Акустично проектиране на транспортни шумозащитни екрани
Authors: , ,
Series: Шумозащитни екрани
Publisher: ACMO Academic Press
Publication Year: 2014
Length: 254
ASIN: 1502986256
ISBN: 9781502986252
Монографията третира теоретичните, методичните и практическите аспекти на проектирането на транспортни шумозащитни екрани.
Buy from Barnes and Noble
Buy from Amazon
About the Book

Изложението е организирано в два раздела, съответстващи на първата част на проекта за транспортен шумозащитен екран – акустичната, като обхващат теорията, технологията и някои практически аспекти на акустичното проектиране.
Първият раздел включва сведения от акустиката и формулния апарат за акустично оразмеряване на екраните. Във вторият раздел е описана технологията на прилагане на изложената материя при автоматизирано проектиране. Описаните технологии и разработеният софтуерен пакет Urban Acоustics, ще помогнат за внедряване на описаните решения в проектантската и строителната практика.
Монографията е предназначена за широк кръг специалисти – строителни и пътни инженери, урбанисти, еколози, а наред с това и към ръководители и експерти от държавната и местната администрация, и от други организации, които имат отношение към проектирането и изграждането на транспортна инфраструктура. Книгата може да се ползва и като учебно- справочно помагало от докторанти и студенти от архитектурни, строителни, транспортни, екологични и др. специалности.

© 2016, Dobriyan Benov. All rights reserved.

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."