Author: Игорь Любимович Шубин

Акустично проектиране на транспортни шумозащитни екрани

Акустично проектиране на транспортни шумозащитни екрани

Монографията третира теоретичните, методичните и практическите аспекти на проектирането на транспортни шумозащитни екрани. More info →
Buy from Barnes and Noble
Buy from Amazon