Author: Добриян Бенов

Применение теории квазицилиндрических волн в акустических расчетах

Применение теории квазицилиндрических волн в акустических расчетах

В книге прослеживается развитие теории квазицилиндрических волн в годах, разработанная доктором технических наук Николовым Николаем. More info →
Buy from Amazon
Акустично проектиране на транспортни шумозащитни екрани

Акустично проектиране на транспортни шумозащитни екрани

Монографията третира теоретичните, методичните и практическите аспекти на проектирането на транспортни шумозащитни екрани. More info →
Buy from Barnes and Noble
Buy from Amazon