Рехабилитация на бул. Брюксел, гр. София

Акустичното оразмеряване на транспортен шумозащитен екран,
разположен на естакадата на бул. „Брюксел”, гр. София, е извършено по
оригинална методика – формулен апарат и пакет софтуерни продукти Urban Acoustics. Проекта е изготвен от Института по строителна физика, технологии и логистика, гр. София, и фирма Бенови Инженеринг ЕООД, гр. София

Gradat.bg

Street View

© 2014 - 2016, Dobriyan Benov. All rights reserved.