Гара Подуяне – гара Биримирци, гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна, гара София – гара Елин Пелин и гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник

Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци за проект „Развитие на железопътен възел София“.

© 2014 - 2016, Dobriyan Benov. All rights reserved.