Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград: транспортни шумозащитни екрани в участъка Харманли-Свиленград

Проектът обхваща реконструкция и частично удвояване на приблизително 150 км железен път, изграждане на контактна мрежа, тягови подстанции, системи за сигнализация, телекомуникации и радиоуправление, съоръжения които да позволяват бъдещо удвояване на цялата линия.
Нашата компания изготви проекти за транспортни шумозащитни екрани в участъка от Харманли до Свиленград.

Страница на проекта

Харманли Street View

© 2014 - 2016, Dobriyan Benov. All rights reserved.