Софийски околовръстен път

Западна дъга - участък от км 0+940=59+400 до км 3+168.93=61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780

© 2014 - 2016, Dobriyan Benov. All rights reserved.