Рехабилитация и реконструкция на път II-18 Софийски околовръстен път – южна дъга Лот 3.1.

Редукция на влиянието на шума от пътния трафик по мост–естакадата при км 43+023 от обект: „Лот 3.1. Рехабилитация и реконструкция на път II-18 Софийски околовръстен път – южна дъга от км 41+137.87 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка СОП до началото на съществуващият надлез

Visit Project URL

© 2014 - 2016, Dobriyan Benov. All rights reserved.